Å pusse opp er morsomt og de aller fleste ser frem til et oppussingsprosjekt. I oppussingen av egen bolig ligger det mange muligheter og intesjonene kan ofte være like mange. Man pusser opp av nødvendighet, generell slitasje gjør sitt med et hvert bygg over tid. Noen vil kanskje kun pusse opp det allerede eksisterende, men de fleste benytter sjansen til å gjøre forandringer, nyttige, praktiske og estetiske.

 

Mange har en bolig som gir rom for forandringer i romløsning. Å kjøpe en ny bolig er kanskje for dyrt og kanskje også unødvendig da den gamle boligen byr på muligheter som en ny bolig ville dekket. Tiden utvikler krav til våre boliger. Først er vi en, så to og plutselig er vi småbarnsfamilie. Barna vokser, vil ha egne rom, hjemmekontoret flyttes ut, behovene endres.

 

Mange pusser opp av rent estetiske grunner. De føler at boligen har blitt gammeldags, de vil gjerne følge trender både hva gjelder møbler og farger. Nye krav fra det offentlige kan også gi behov for oppussing. Det elektriske systemet fyller ikke dagens normer og krav, vann og avløp må fornyes, brannsikkerhetstiltak må innføres. Tekniske krav til en bolig fører ofte til inngrep som innvolverer riving og oppbygging, en glimrende mulighet for å gjøre noe litt ekstra.

 

Uansett hva grunnen er til deres oppussing er det en del hensyn dere må ta og det beste dere kan gjøre er å planlegge nøye. Både med hensyn til det ferdige resultatet og med hensyn til lommeboken.

 

http://www.colourbox.com/image/cottage-by-the-sea-image-4992463