Det første man ofte vurderer når man tenker på å pusse opp er budsjettet. Ofte tenker man; hvor mye skal det koste? Altså; hvor mye kan vi bruke? Et bedre spørsmål er: Hvor mye det koste? I dette spørsmålet ligger at deres oppussing er nødt til å koste noe. Det det må koste er det som er helt nødvendig å gjøre. Det kan være en oppjustering av tekniske innretninger som elektrisitet og vann, eller det kan være reparasjon av vannskader/lekasjer eller fasademaling som bobler og gjør treverket utsatt for vær og vind. Altså: hvor mye må det koste å gjøre boligen sikker og beskyttet og hvor mye ekstra vil det koste å gjøre forandringer som dekker deres personlige behov og estetiske sans? Hvor mye av det sistnevnte kan dekkes av det førstnevnte? Når boligen alikvell må males blir det ikke noe dyrere å velge en annen farge. Når en vegg alikevell må rives koster det ikke så mye ekstra å bygge veggen opp igjen en meter eller to bortenfor.

 

Hvor mye en oppussing vil komme til å koste avhenger av hvor mye man er i stand til å gjøre selv. Er man nevenyttig og arbeidsom vil man kunne spare store penger, men man sparer enda mer ved å vite hva man gjør og planlegge jobben godt og grundig. Ved god planlegging ungår man å måtte gjøre ting om igjen og man ender opp med et resultat som vil vare mye lenger, både rent teknisk og estetisk. Denne bloggen handler derfor om å gjøre de rette valgene, se mulighetene og aller viktigst; gjøre personlige praktiske og estetiske valg.

 

Det er du/dere som skal bo i denne boligen, ikke deres venner og bekjente. Å følge trender er ikke anbefalt, i det moten forandrer seg vil også dere føle at boligen deres er “gammeldags” og kjedelig.