Strategi

Legg opp en strategi: Først og fremst må dere finne ut det vi var inne på i begynnelsen; hvor mye må det koste, hvor mye kan det koste. Etter en analyse av hvor mye det må og kan koste må dere finne ut hvor mye av jobben dere må betale for og hvor mye dere kan betale for. Det fins kanskje arbeid dere kan gjøre selv, men som vil ta så mye tid vekk fra andre ting at det er like greit å sette det bort. Det dere vil gjøre seg må være av en slik art at dere kan få jobben unna på rimelig tid og med god nok kvalitet.

 

Let så etter inspirasjon og planlegg oppussingen bit for bit. Hvor skal dere begynne, hvor må dere begynne og hvor skal dere slutte. Husk igjen at det er dere som skal bo der, ingen andre. Deres hjem skal ikke være et utstillingsobjekt for dagens trend og mote, det skal være et hjem.

 

La boligen og dens egen tidsepoke stå sentralt når dere velger løsninger. Det betyr på ingen måte at dere må lage en kopi av et interiør fra femtitallet, men det betyr at deres valg av proposjoner og dekorative elementer må jobbe sammen med og ikke motarbeide de estetiske kravene som boligen i seg selv setter.

 

Jeg har visst vært litt negativ til interiørarkitekter i denne bloggen og det er så klart ikke helt rettferdig. Mange interiørarkitekter tenker på samme måte som jeg, men møter dere en som dere føler overkjører dere så har dere nå en del argumenter som de ikke kan motsi!

 

En viktig del av oppussing er at boligen også skal stige i verdi. Vel, den skal ikke nødvendigvis stige i verdi, men det er jo fint om den gjør det da… Jeg har nevt flere ganger at derem å være personlige i deres valg, ikke pusse opp med tanke på at folk som eventuelt kommer på visning en gang i fremtiden skal like den. Saken er nemlig den at folk som kommer på visning gjerne faller for boliger som har sjel, og sjelen har ingenting med utseendet å gjøre, det gjelder for oss mennesker og det gjelder for våre boliger!